Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Toulky ...

Film Pochyby

Kněz při kázání vypráví příběh ženy, která klevetila. V noci se jí pak zdál sen, ve kterém na ni ukazuje ruka. Velká Boží ruka. Ráno, když se žena, celá ustrašená, probudila, rozhodla se, že se půjde vyzpovídat. Vyprávěla knězi sen o ruce. Ptala se jej, jestli to opravdu byla Boží ruka a jestli opravdu zhřešila, když klevetila. Kněz pravil: "Jistě, že jsi zhřešila!!!" "A jak mohu svůj hřích napravit?", ptala se žena. "Jdi domů, vem polštář s peřím, vezmi nůž a vylez na střechu. Tam polštář rozpárej." Žena udělala, jak ji kněz poradil. Šla domů, vzala polštář a nůž, vylezla na střechu a polštář rozpárala. Pak šla zpět za knězem a ptala se, jestli je to vše, co má udělat pro odpuštění hříchu. Kněz pravil: "Jdi a to peří posbírej!". "Ale to nemůžu", odpověděla žena, "peří už rozfoukal vítr, je všude, už jej nemůžu posbírat.". "Tak, a tak je to i s pomluvy", řekl kněz.

 

Vybrané citáty z knih Paola Coelha

Brida

"Všechny cesty vedou do Říma", použila Brida starého přísloví, aby mi vysvětlila, že Dary lze probudit kdekoli. "Svou Římskou cestu jsem uskutečnila v Irsku." .

Setkala se s lidmi, kteří přišli o veškerý životní elán, protože už nedokázali bojovat proti samotě, již nadobro propadli. Většinou šlo o lidi, jimž svět připadl jako nedůstojné a ubohé místo a kteří celé večery neustále přetřásali chyby, jichž se dopustili druzí. Samota z nich učinila soudce Světa, rozhlašující své výroky do všech koutů, ať to slyší, kdo to slyší.

Začala chápat, že je velký rozdíl mezi nebezpečím a strachem.

Řekl mi, že cestou k moudrosti jdeme tehdy, když se nebojíme mýlit.

Někdy vstoupíme na nějakou cestu jen proto, že na ni nevěříme. Pak je to snadné: musíme si jenom ověřit, že to není naše cesta. Když však už jsou věci v chodu a ta cesta se nám ukáže, máme strach pokračovat. Proč tolik lidí raději celý život ničí cesty, jimiž jít nechtějí, místo, aby šli tou jedinou, která je někam dovede.

Čím víc porozumíš sobě, tím víc porozumíš světu a tím blíž budeš své Druhé části.

Je těžší změnit něco vnějšího než to, co je uvnitř.

 

Alchymista

Jenom jediné znemožňuje sen: strach z neúspěchu.

Každý okamžik hledání je okamžikem setkání.

Abys došel až tam, musíš dávat pozor na znamení. Bůh vyznačil na světě cestu pro každého člověka. Teď jenom musíš pozorně sledovat tu svou.

Nejprostší věci jsou ty nejneobvyklejší a jenom mudrci je mohou vidět.

Když někdo miluje, vůbec nemusí rozumět tomu, co se děje, protože všechno se začne dít v nás.

Když člověk miluje, je všechno ještě smysluplnější.

Tajemství spočívá v přítomnosti, soustředíš-li se na přítomnost, budeš ji moci zlepšit. A zlepšíš-li přítomnost, potom i to, co se stane, bude lepší. Každý den v sobě nese Věčnost.

Když se všechny dny zdají stejné, vždycky je to proto, že lidé si neuvědomují, co dobrého jim život ukazuje.

Jakmile není  možné se vrátit, musíme se starat jen o to, jak jít nejlíp vpřed.

Žádné srdce nikdy netrpělo, když se vydalo hledat své sny, protože každý okamžik hledání je okamžikem setkání s Bohem a s Věčností.

Bůh existuje všude tam, kde mu dovolí vstoupit.

Svému srdci nikdo neunikne. Proto je lepší naslouchat, co říká, aby nikdy nedošlo k ráně, kterou nečekáš.

 

Valkýry

Otevři své srdce a naslouchej tomu, co ti říká. Následuj své sny, protože jen člověk, který se sám za sebe nestydí, může hlásat slávu Boží.

Láska znamená hledět na stejné pohoří z různých úhlů.

Láska znamená sdílet svět s někým dalším.

Nepotřebujeme vědět, "jak" nebo "kam", ale existuje jedna otázka, kterou bychom si měli položit pokaždé, když s něčím začínáme: "Proč to dělám?"

 

TOPlist

aktualizováno: 06.11.2015 18:04:57